ตำแหน่งงานว่าง

ช่างแอร์ 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

 • เพศ ชาย
 • อายุ 18 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ม 3. - ปวช หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน จะพิจารณาพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ
 • สามารถขับขี่และมีใบขับขี่ รถยนต์ จะพิจารณาพิเศษ

รายระเอียดของงานและความรับผิดชอบ

 • ล้างแอร์
 • ซ่อมแอร์
 • ติดตั้งแอร์

ผู้ช่วย ช่างแอร์ 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

 • เพศ ชาย
 • อายุ 18 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ม 3
 • หรือกำลังศึกษาอยู่ หารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระพ่อแม่
 • หางานทำช่วงปิดเทอม
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • มีความกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ

รายระเอียดของงานและความรับผิดชอบ

 • ผู้ช่วย ล้างแอร์
 • ผู้ช่วย ซ่อมแอร์
 • ผู้ช่วย ติดตั้งแอร์

ติดต่อสอบถามรายระเอียดได้ที่

Tel : 095-2536544